Opini

Kabura Maqtan

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin bersua orang-orang yang banyak ilmu tetapi kurang sekali meng...

Iman Dan Akal

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah SWT menyeru manusia untuk menggunakan akal pikirannya; Afalaa t...

Bulan Dakwah

Ramadhan juga dikenal sebagai bulan dakwah Para muballigh diundang ke mana-mana menyampaikan pe...

Kaum Lahabiyyin

Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada...

I’tikaf

‘Abdullah bin Al-‘Abbas, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW yang dikenal dengan gelar “Tarjum...

Kekuatan Dan Kelemahan

Nabi Yacub as mungkin saja sudah menduga kalau anaknya Yusuf as akan hidup sebagai manusia mulia. ...

Ihsan

Maka beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab: Ihsan ialah bahwasanya engkau meny...

Mimbar Jumat

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Lentera

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Lentera Ramadhan

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Banner
Bulan Dakwah
Articles | Lentera Ramadhan
Written by Edy Rachmad on Wednesday, 24 August 2011 07:20   
Share
Ramadhan juga dikenal sebagai bulan dakwah

Para muballigh diundang ke mana-mana

menyampaikan pesan Allah

Adakah pesan-pesan mereka berbekas di hati umat?

Perlu sebuah penelitian yang cermat

Berdakwah kepada jalan Allah (amar makruf dan nahi mungkar) adalah tugas semua umat Islam menurut kapasitas masing-masing. Allah berfirman: Serulah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik; dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula...(QS. an-Nahlu:125).

Rasulullah bersabda: Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya,, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. dan yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman (Hr: Muslim). Dalam hadis lain Nabi berpesan: Sampaikan dariku walau satu ayat.

Para alim ulama harus berdakwah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, khatib dan da'i harus menyebarkan kepada masyarakat, para umara dan zuama harus menggunakan kekuatan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bila dakwah kolektif ini terwujud, Insya Allah angka-angka kriminal akan menurun tajam.

Sebagai contoh, kalau umara dapat menjaring pelacur, sangat baik apabila tidak cepat-cepat dilepaskan kembali. Mereka perlu dibekali dengan iman agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pembekalan iman itu bisa diminta jasa para muballigh dan khatib, tokoh adat dan pakar hukum positif. Kurungan badan juga bisa diterapkan agar mereka jera. Mereka perlu diancam dengan hukum-hukum yang berat, terutama hukum adat dan hukum Allah.

Syeikh Said bin Ali al-Qahthani dalam kitabnya, Al-Hikmatu Fid Dakwah Ilallahi Ta'ala, mengatakan, "Ancaman ini sekali, agar manusia menjauhkan diri berbagai perbuatan maksiat, menuju pintu taubat. Alquran dan Sunnah Nabi banyak menyebutkan azab dan bermacam-macam balasan menyedihkan yang akan ditimpakan kepada pembuat dosa.

Para da'i harus berani menyebutkan ayat-ayat Alquran dan hadits tentang dosa meninggalkan ibadah wajib, dosa zina, mencuri, membunuh, merampok, korupsi, sogok menyogok, dan seterusnya. Perlu juga digambarkan tentang azab neraka yang sangat pedih, api menyala yang bahan bakarnya terdiri dari batu dan manusia. Umumnya para pelaku dosa itu tidak tahu tentang azab dan siksa itu. Setelah mereka tahu, biasanya akan kembali ke jalan yang benar.

Zaman sekarang dakwah ancaman wajib dilaksanakan, sebab kemaksiatan telah merajalela. Pelaku dosa perlu dipermalukan, bukan justru ditutup-tutupi. Ancaman yang kita berikan kepada pelaku dosa bukan karena kita membenci mereka, tetapi sebaliknya karena kita sayang kepada mereka supaya tidak masuk neraka. Neraka itu tempat yang sangat menyiksa, tiada sedikitpun waktu untuk melepaskan diri dari api yang sangat panas. ( Tgk. H. Ameer Hamzah ) 

Internasional

Harta Terbaik...

Suatu waktu, Rasululah SAW duduk di atas mimbarnya...

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin bersua orang-o...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah SWT menyeru manu...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bulan dakwah Para m...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada