Top Stories

Bolehkah Pasang Tarif Dalam Berdakwah ?
Keidentikan Koruptor Dengan Teroris
Jujur, Jalan Pintas Untuk Sukses
Pesona Koruptor
Pelajaran Dari Kematian Ariel Sharon

Opini

Koruptor adalah Musuh Anak-anak Yatim

Pada harta negara terdapat bagian anak yatim maka secara otomatis orang-orang yang mengkoru...

Dosa Struktural Yang Terabaikan

Siapa siapa yang menggagas perbuatan yang baik dia akan mendapatkan pahala nya dan pahala orang ...

Bolehkah Pasang Tarif Dalam Berdakwah ?

Mengajarkan agama tanpa menetapkan tarif dan tidak mengharapkan upah dan imbalan, akan tetapi j...

Keidentikan Koruptor Dengan Teroris

besarnya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan teror dan korupasi maka keduanya harus d...

Jujur, Jalan Pintas Untuk Sukses

Memang kejujuran adalah sesuatu yang pahit dan menyakitkan, tetapi setiap yang pahit belum tentu...

Pesona Koruptor

Meskipun para koruptor terkesan bebas melakukan aksinya tanpa terjerat hukum namun pada prinsipn...

Pelajaran Dari Kematian Ariel Sharon

yang tak terlupakan oleh kaum Muslimin sampai kapanpun adalah menghasut tentara Kristiani Phalen...

Mimbar Jumat

Koruptor adalah M...

Pada harta negara terdapat...

Dosa Struktural Y...

Siapa siapa yang menggagas perb...

Bolehkah Pasang T...

Mengajarkan agama tanpa meneta...

Keidentikan Korup...

besarnya dampak yang di...

Lentera

Koruptor adalah M...

Pada harta negara terdapat...

Dosa Struktural Y...

Siapa siapa yang menggagas perb...

Bolehkah Pasang T...

Mengajarkan agama tanpa meneta...

Keidentikan Korup...

besarnya dampak yang di...

Lentera Ramadhan

Koruptor adalah M...

Pada harta negara terdapat...

Dosa Struktural Y...

Siapa siapa yang menggagas perb...

Bolehkah Pasang T...

Mengajarkan agama tanpa meneta...

Keidentikan Korup...

besarnya dampak yang di...

Banner
Mimbar Jumat

Wisuda Ramadhan Menghasilkan Jiwa Yang Tenang
Written by Edy Rachmad on Friday, 25 July 2014 00:00   

Jiwa yang tenang tidak mengalami inferiority complex atau merasa rendah diri ketika ia berada pada posisi di bawah atau ketiadaan jabatan dan harta. Baginya sama saja, kaya atau miskin, punya jabatan ataupun tidak

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Zakat sebagai Wujud Kepedulian Sosial
Written by Edy Rachmad on Friday, 25 July 2014 00:00   

Alquran menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomi

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Koruptor adalah Musuh Anak-anak Yatim
Written by Edy Rachmad on Friday, 21 March 2014 07:14   

Pada harta negara terdapat bagian anak yatim maka secara otomatis orang-orang yang mengkorupsi harta negara berarti telah mengkorupsi harta anak yatim

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (Q.S. al-Nisa’ ayat 10).

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Dosa Struktural Yang Terabaikan
Written by Edy Rachmad on Friday, 21 March 2014 07:14   

Siapa siapa yang menggagas perbuatan yang baik dia akan mendapatkan pahala nya dan pahala orang yang mengikut nya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun ,siapa siapa yang menggagas suatu perbuatan dosa dia akan mendapat dosa nya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Bolehkah Pasang Tarif Dalam Berdakwah ?
Written by Edy Rachmad on Friday, 07 March 2014 07:20   

Mengajarkan agama tanpa menetapkan tarif dan tidak mengharapkan upah dan imbalan, akan tetapi jika diberikan imbalan ia tidak menolak. Motivasi yang ketiga ini dibolehkan oleh seluruh Ulama

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Keidentikan Koruptor Dengan Teroris
Written by Edy Rachmad on Friday, 07 March 2014 07:19   

besarnya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan teror dan korupasi maka keduanya harus diperlakukan sama di depan hukum

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Ma’idah ayat 33)


  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Jujur, Jalan Pintas Untuk Sukses
Written by Edy Rachmad on Friday, 14 February 2014 08:02   

Memang kejujuran adalah sesuatu yang pahit dan menyakitkan, tetapi setiap yang pahit belum tentu membahayakan, boleh jadi sebagai obat.

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Pesona Koruptor
Written by Edy Rachmad on Friday, 14 February 2014 08:02   

Meskipun para koruptor terkesan bebas melakukan aksinya tanpa terjerat hukum namun pada prinsipnya mereka hanya menunggu hari, dan pada saatnya pembalasan Tuhan pasti datang.

 

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Pelajaran Dari Kematian Ariel Sharon
Written by Edy Rachmad on Friday, 17 January 2014 08:50   

yang tak terlupakan oleh kaum Muslimin sampai kapanpun adalah menghasut tentara Kristiani Phalengis Lebanon dan menyerang penghuni kemah pengungsian yang menyebabkan 4000 orang awam terbunuh

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Koruptor adalah Pengkhianat
Written by Edy Rachmad on Friday, 17 January 2014 08:46   

Kebanyakan orang beranggapan bahwa cara yang paling jitu untuk mendapatkan harta adalah melalui kekuasaan

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Anfal ayat 27)

 

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
Optimalisasi Peran Media Dakwah Harian Waspada
Written by Edy Rachmad on Friday, 03 January 2014 08:00   

Umat Islam seharusnya bisa menempatkan media sebagai kepentingan dakwah dari nilai-nilai Islam itu sendiri

Sebagai umat Islam, kita sangat bergembira harian Waspada berkontribusi besar dalam dakwah untuk menyeru kebenaran yang dinukil dari para penulis yang berkompeten dalam menguraikan permasalahan sosial melalui perspektif ajaran Islam.

 

  Section:  Articles - File Under:  Mimbar Jumat  |  
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 35

Internasional

Zakat sebagai Wujud Kepedu...

Alquran menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh bered...

Koruptor adalah Musuh Anak...

Pada harta negara terdapat bagian anak yatim...

Dosa Struktural Yang Terab...

Siapa siapa yang menggagas perbuatan yang baik di...

Bolehkah Pasang Tarif Dala...

Mengajarkan agama tanpa menetapkan tarif dan tid...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada